JSME TU PRO VÁS A VAŠE PROJEKTY

NAŠE SLUŽBY

NEJSME "TOVÁRNA NA PROJEKTY" - VÍC NEŽ MNOŽSTVÍ SLEDUJEME KVALITU
Jít doDOTAČNÍ PORADENSTVÍ

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Našim cílem je najít pro Vás, co nejvhodnější dotační titul a vyhodnotit, zda máte reálnou šanci na získání dotace a provést Vás úspěšně celým dotačním cyklem.

Jít doŘÍZENÍ PROJEKTŮ

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Poskytujeme poradenské služby po celou dobu realizace projektu. Postaráme se o řízení a administrativu a tak snížíme riziko chyb.

Jít doFINANČNÍ PORADENSTVÍ

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Pro Vaše projekty zpracujeme finanční a ekonomické analýzy, které jsou potřebné pro získání dotace i pro Vaše rozhodnutí o udržitelnosti projektu.

Jít doOSTATNÍ

OSTATNÍ

Našim cílem je Vám pomoci v celém projektovém cyklu a úspěšně realizovat projekt. Nabízíme proto i ostatní služby potřebné pro úspěch projektu.

NAŠI PARTNEŘI

O NÁS

PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ ČINNOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTŮ

Firma byla založena v prosinci roku 1994. Firma se aktivně zapojila do příprav projektů dotovaných z EU již od samotného počátku, a to prvotně pro velké investice v oblasti ochrany životního prostředí. Postupně firma systematicky rozšířila své aktivity nejenom na oblast zpracování projektů (žádostí o dotace), ale i na celé období přípravy, realizace a monitoringu projektu. Pracovníci firmy se také aktivně podílejí na různých formách přednášek, školení, výuky a publikační činnosti. Ve svých činnostech společnost pružně spolupracuje se specializovanými firmami nebo konzultanty pro specifické oblasti, vyžaduje-li to daný projekt. Společnost zná do detailů nejen situaci v ČR, ale díky svým aktivitám i v teritoriu celé Evropy dokáže přenést do svých služeb i zkušenosti z jiných zemí a naopak. Společnost poskytuje služby např. v Chorvatsku, Slovinsku, Rumunsku, Slovensku, dále spolupracuje s partnery v Irsku, Portugalsku, Rakousku, Německu.

NÁŠ TÝM

Tým konzultantů společnosti SEWACO s.r.o. není rozsáhlý, ale díky získaným zkušenostem dokáže poskytovat vysoce kvalifikované služby v mnoha činnostech a přitom flexibilně reagovat na změny v přípravě a realizaci (implementaci) projektů, ke kterým obvykle dochází a také na odlišnosti projektů.

JAKUB DOLEŽAL

senior project manager

RENATA DOLEŽALOVÁ

project manager

MIRNELA DŽAFERADIĆ

project manager