22. 10. 2015

REFERENCE

Projekt „Odpadové hospodářství Brno“

cesta-odpaduProjekt řeší opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a v menším rozsahu také v Jihomoravském kraji.

Projekt:

 • popis projektu

sako01Celková délka kanalizace je 63 km, z toho 58 km bylo nově vybudováno. Základním cílem tohoto projektu bylo zabezpečit, aby čištění odpadních vod a kvalita vypouštěné vody v pokrytých aglomeracích dosahovala norem obsažených ve směrnici 91/271/ES o čištění městských odpadních vod. Společnost SEWACO v tomto projektu poskytovala své služby po celou dobu jeho přípravy, podání žádostí, realizace a konečného vypořádání.

 

Projekt „Sportovní areál Blansko“

hala-blanskoJak již částečně vyplývá z názvu projektu, jedná se o úpravu a rozšíření sportovního areálu a vybudování ubytovny, které boudou složit zejména pro široké spektrum návštěvníků.

cesta-odpaduProjekt tvoří čtyři základní stavební celky:

 • Ubytovna a restaurace
 • Dostavba zimního stadionu
 • Rekonstrukce areálu letního koupaliště
 • Rekonstrukce krytého bazénu

„Ochrana vod povodí řeky Dyje II“

ochrana-dyjeProjekt řeší opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a v menším rozsahu také v Jihomoravském kraji.

Projekt sestává z 11 podprojektů:

 • Boskovice Hrádkov, Vratíkov, Velenov, Benešov, Okrouhlá, Valchov – ČOV a kanalizace
 • Vladislav – ČOV a kanalizace
 • Jemnice – kanalizace
 • Moravský Krumlov – ČOV a kanalizace
 • Nové Město na Moravě – kanalizace
 • Maršovice, Pohledec – kanalizace
 • Nová Ves – kanalizace
 • Velké Meziříčí – ČOV a kanalizace
 • Mostiště – kanalizace
 • Oslavice – kanalizace
 • Telč - kanalizace

Celková délka kanalizace je 63 km, z toho 58 km bylo nově vybudováno. Základním cílem tohoto projektu bylo zabezpečit, aby čištění odpadních vod a kvalita vypouštěné vody v pokrytých aglomeracích dosahovala norem obsažených ve směrnici 91/271/ES o čištění městských odpadních vod. Společnost SEWACO v tomto projektu poskytovala své služby po celou dobu jeho přípravy, podání žádostí, realizace a konečného vypořádání.