26. 10. 2015

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

V oblasti dotačního poradenství Vám zajistíme komplexní služby celého projektového cyklu od nalezení vhodného zdroje financování přes zpracování žádosti, po asistenci v průběhu realizace projektu až po monitoring nutný po obdržení dotace. Své služby nabízíme v těchto oblastech:

 • strukturální fondy
 • věda a výzkumu
 • investiční pobídky
 • rozvojové programy a mnoha dalších

Aktuální dotační programy:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Životní prostředí

Naše služby:

Analýza možností čerpání a příprava žádosti o dotaci

 • Definice projektového záměru na základě Vašich potřeb
 • Posouzení možnosti získání dotace a nalezení nejvhodnějšího zdroje financování
 • Kompletní žádost včetně všech náležitostí v souladu s pravidly daného dotačního titulu

Realizaci výběrových řízení pro výběr dodavatele

 • Zorganizujeme pro Vás výběrová řízení podle příslušných pravidel i podle Zákona o veřejných zakázkách
 • Připravíme pro Vás všechny důležité dokumenty a převezmeme za Vás administrativu
 • Společně s našimi odborníky na veřejné zakázky Vám pomůžeme v jakékoliv neobvyklé situaci (podaná námitka, nález kontroly, existence jen jednoho dodavatele a další)

Realizace projektu

 • Řízení projektu, aby byly dodrženy veškeré náležitosti daného dotačního titulu
 • Administrace s příslušnými úřady
 • Vyhodnocování a kontrola podmínek daného dotačního titulu

Udržitelnost projektu

 • Zajištění připravenosti projektu pro případné kontroly včetně auditu
 • Kontrola dodržování všech pravidel daného dotačního titulu včetně povinné publicity
 • Příprava dalších navazujících projektů