22. 10. 2015

REFERENCE

Projekt „Odpadové hospodářství Brno“

[tabs][tab title=“O projektu“]cesta-odpaduProjekt řeší opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a v menším rozsahu také v Jihomoravském kraji.[/tab] [tab title=“Členění projektu“]

Projekt:

 • popis projektu

[/tab] [tab title=“Shrnutí“]sako01Celková délka kanalizace je 63 km, z toho 58 km bylo nově vybudováno. Základním cílem tohoto projektu bylo zabezpečit, aby čištění odpadních vod a kvalita vypouštěné vody v pokrytých aglomeracích dosahovala norem obsažených ve směrnici 91/271/ES o čištění městských odpadních vod. Společnost SEWACO v tomto projektu poskytovala své služby po celou dobu jeho přípravy, podání žádostí, realizace a konečného vypořádání.[/tab][/tabs]


 

Projekt „Sportovní areál Blansko“

[tabs][tab title=“O projektu“]hala-blanskoJak již částečně vyplývá z názvu projektu, jedná se o úpravu a rozšíření sportovního areálu a vybudování ubytovny, které boudou složit zejména pro široké spektrum návštěvníků.[/tab] [tab title=“Členění projektu“]

cesta-odpaduProjekt tvoří čtyři základní stavební celky:

 • Ubytovna a restaurace
 • Dostavba zimního stadionu
 • Rekonstrukce areálu letního koupaliště
 • Rekonstrukce krytého bazénu[/tab] [tab title=“Shrnutí“][/tab][/tabs]

„Ochrana vod povodí řeky Dyje II“

[tabs][tab title=“O projektu“]ochrana-dyjeProjekt řeší opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a v menším rozsahu také v Jihomoravském kraji.[/tab] [tab title=“Členění projektu“]

Projekt sestává z 11 podprojektů:

 • Boskovice Hrádkov, Vratíkov, Velenov, Benešov, Okrouhlá, Valchov – ČOV a kanalizace
 • Vladislav – ČOV a kanalizace
 • Jemnice – kanalizace
 • Moravský Krumlov – ČOV a kanalizace
 • Nové Město na Moravě – kanalizace
 • Maršovice, Pohledec – kanalizace
 • Nová Ves – kanalizace
 • Velké Meziříčí – ČOV a kanalizace
 • Mostiště – kanalizace
 • Oslavice – kanalizace
 • Telč – kanalizace

[/tab] [tab title=“Shrnutí“]Celková délka kanalizace je 63 km, z toho 58 km bylo nově vybudováno. Základním cílem tohoto projektu bylo zabezpečit, aby čištění odpadních vod a kvalita vypouštěné vody v pokrytých aglomeracích dosahovala norem obsažených ve směrnici 91/271/ES o čištění městských odpadních vod. Společnost SEWACO v tomto projektu poskytovala své služby po celou dobu jeho přípravy, podání žádostí, realizace a konečného vypořádání.[/tab][/tabs]